Enstaka kräkningar hos katt kan bero på att katten tvättar sig och då bildas så kallade ”hårbollar”. Hårbollar passerar oftast utan problem. Vid ihållande kräkningar bör alltid veterinär kontaktas.

Om katten har ätit ett främmande föremål som inte kan brytas ner kan det orsaka stopp i tarmen och ge kräkningar. Katter kan snabbt bli mycket sjuka och behöver omedelbart uppsöka veterinärvård.

Vissa sjukdomar kan också ge kräkningar. Diagnos ställs t ex med hjälp av blodprover, röntgen och ultraljudsundersökning i förekommande fall.

Katt, Päls, Makrill, Porträtt, Kitty

När bör veterinär uppsökas?

 • Om kattens allmäntillstånd blir påverkat (feber, slöhet eller uttorkning)

 • Om djurägaren misstänker att katten svalt ett främmande föremål

 • Om katten kräks upp vatten

 • Om kräkningarna eller diarrén blir blodblandad

Behandling

Akut gastroenterit brukar kunna läka ut på några dagar med hjälp av intravenös vätsketillförsel och lättsmält dietmat, Katter bör inte vara utan mat en längre tid.

Om katten har ätit ett främmande föremål som inte kan brytas ner i magtarmkanalen kan det orsaka kräkningar. Främmande föremålet som fastnat i tarmen behöver opereras. Vanliga främmande kroppar hos katter är hårbollar, öronproppar, snören och små leksaker.

Diarré

Vid diarré har katten lös eller vattnig avföring och kan även bajsa oftare än normalt.

Många katter råkar någon gång ut för en tillfällig tarmstörning i form av diarré. Hos framför allt yngre individer är det ofta en tarminfektion som ligger bakom, dvs infektion med parasiter, virus eller bakterier. Så länge kattens allmäntillstånd är gott och den äter som vanligt brukar prognosen vara god.

Andra orsaker till diarré är:

 • Utfodringsrelaterade – katten har ätit något den inte tål, som t ex giftiga växter, skämd mat eller ett fodermedel den är överkänslig mot.

 • Läkemedelsrelaterade – vissa läkemedel kan vara retande för mage och tarm, såsom smärtstillande medicin och vissa sorters antibiotika.

 • Annan slags sjukdom i tarmen – kroniska förändringar i tarmen stör tarmens funktion och kan medföra att katten får diarré. Hit hör bland annat inflammatorisk tarmsjukdom och tarmcancer.

 • Sjukdom i annan del av kroppen – diarré kan vara ett symtom på sjukdom i exempelvis lever, gallgångar eller bukspottskörtel.

Symtom

Beroende på den underliggande orsaken kan symtomen variera. Katten kan förutom diarré även ha kräkningar, nedsatt aptit, eventuellt feber, nedsatt allmäntillstånd eller avmagring samt i en del fall dålig pälskvalitet.

När bör veterinär uppsökas

Sök vård akut om:

 • Katten inte äter. Katter är känsliga för att fasta och inre organ kan ta skada även efter en kort tids svält

 • Katten förlorar mycket vätska eller inte dricker/inte får behålla vatten

 • Katten har påverkat allmäntillstånd

 • Det finns misstanke om att katten fått i sig något som kan ha fastnat i tarmen

 • Diarré eller eventuell kräkning innehåller blod

Sök vård om:

 • När diarrén inte upphör trots diet

 • Återkommande problem med diarréer