Sjukvård

Sjukvård

På vår klinik har vi tillgång till röntgen, ultraljud, eget laboratorium och en fullt utrustad operationsavdelning vilket gör att vi kan utföra de flesta behandlingar, medicinska utredningar och operationer.

 

På vår poliklinik kan vi utföra:

Hältutrednigar

Hudutredningar

Medicinska utredningar

Ultraljud av buk och hjärta

Vävnadsprover

 

På vår operationsavdelning kan vi utföra:

Frakturkirurgi

Gastroskopi/koloskopi

Kastrationer

Kirurgi i hud och juver

Vävnadsprover

 

På vårt laboratorium kan vi utföra:

Vi tar blodprov för att utreda sjukdomar, men ibland även inför narkos.

Vi har möjlighet att analysera röd- och vit blodbild, lever- och njurvärden, blodsocker och elektrolyter.

Vi har även möjlighet att analysera vissa hormoner (sköldkörteln).

Kan vi inte att analysera det själva skickar vi blodprovet till ett externt laboratorium. Det kan

t ex vara progesteron.

Vi kan även hjälpa till med analys av avföringsprov.

 

 

Boka tid online

Boka vaccinationer direkt online.

Boka tid