Några av våra priser

Besök 540 kr (inklusive recept)

Vaccination 360 kr (gäller de vanliga vaccinationerna på hund och katt samt rabies)

Vaccination herpes (hund) 460 kr

Vaccination kanin 360 kr

Pass 425 kr (kostnad för rabiesvaccination tillkommer, 360 kr)

Kastration hankatt 675 kr (inklusive tatuering i örat och vaccination)

Kastration hankatt enbart 520 kr

Kastration honkatt 1100 kr (inklusive tatuering i örat och vaccination)

Kastration honkatt enbart 940 kr

Kastration hanhund 3500 (inklusive allt)

Kastration tik under 15 kg 6000 kr (inklusive allt)

Kastration tik över 15 kg 6500 kr (inklusive allt)

Dräktighetsröntgen 680 kr (inklusive allt)

Ultraljud dräktighet 820 kr (inklusive allt)

Höftledsröntgen 1350 (inklusive avgiften till SKK)

Höftleds- och armbågsröntgen 1676 (inklusive avgiften till SKK)

Höftleds-, armbågs- och knäröntgen 1960 (inklusive avgiften till SKK)

Boka tid online

Boka vaccinationer direkt online.

Boka tid